Nic nas tak nie cieszy jak zadowolony klient z naszej wspólnej realizacji.

Referencje

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny // 12.06.2017
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny zaświadcza, że w okresie od listopada 2016 r. do maja 2017 r. firma LEMUR ARCHITEKCI opracowała pełną dokumentacją obejmującą projekt budowlany wraz z uzgodnieniami, dokumentację wykonawczą oraz powykonawczą dla „ Projektu przebudowy pomieszczeń na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego Dolnośląskiego Ośrodka Diagnostyki Obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu”.
Przebudowane pomieszczenia o powierzchni 136,59m2 znajdują się na wysokim parterze w części 'D' szpitala, na Oddziale Diagnostyki Obrazowej, która stanowi oddział przychodni szpitalnej.
Podczas pracy nad projektem pracownia LEMUR ARCHITEKCI sprawnie koordynowała prace zespołu projektantów branżowych, a także projektantów klatki Faradaya, w której umieszczone jest urządzenie rezonansu. Stały kontakt z wykonawcą i producentem rezonansu magnetycznego przyczynił się do realizacji nowoczesnej pracowni diagnostycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym.
Rekomendujemy pracownię LEMUR ARCHITEKCI.
Dolnośląskie Centrum Onkologii // 10.04.2017
W 2014 roku firma LEMUR ARCHITEKCI Julia G. Koczur przygotowywała dla nas pełnobrażnowy projekt budowalny i wykonawczy wraz z technologią medyczną dla przebudowy pomieszczeń pracowni RTG w budynku ‘H’ Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.
Wyżej wymieniona dokumentacja przygotowana była w sposób fachowy, terminowy i sumienny, a przebudowana pracownia RTG jest już użytkowana przez Dolnośląskie Centrum Onkologii
Roche // 04.04.2016
Firma LEMUR ARCHITEKCI Julia G. Koczur realizowała dla nas projekt od listopada 2015 r. do marca 2016 r. polegający na przygotowaniu pełnobranżowej dokumentacji oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę dla przebudowy pomieszczeń Centralnego Laboratorium. Pracownia Sortowania o powierzchni 77,30 m2 znajduje się na poziomie -1 w budynku Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Zakres przeprowadzonych prac umożliwił montaż nowego systemu analizatorów (analizator Cobas p.612 firmy Roche) oraz sortera do badań z zakresu chemii klinicznej. Dokumentacja wymagała uzgodnień z konserwatorem zabytków, ponieważ budynek, w którym zlokalizowane jest laboratorium objęty jest ochroną konserwatorską (wpis do rejestru zabytków).
Dokumentacja została przygotowana terminowo, a zespół projektowy wykazywał zaangażowanie w proces uzgodnieniowy na każdym etapie. Polecamy współpracę z firmą LEMUR ARCHITEKCI Julia G. Koczur
Mojito Apartamenty // 25.01.2016
Architekci z pracowni LEMUR ARCHITEKCI wykonali do roku 2016 r. projekty wnętrz dziewięciu apartamentów przeznaczonych pod wynajem w systemie hotelowym. Nasze apartamenty maja zróżnicowany metraż, układ pomieszczeń, zlokalizowane są w centrum Wrocławia. Tworzone są dla osób, które nie czują się dobrze w bezosobowych, zunifikowanych wnętrzach hotelowych, a z racji częstych wyjazdów chcą poczuć się w wynajmowanej przestrzeni swobodnie i wygodnie. Dzięki architektom każde z wnętrz ma swój indywidualny charakter spełniając równocześnie wymagania i standardy, jakim sprostać musi wnętrze hotelowe. Dzięki bardzo dobrej atmosferze pracy, ciekawym pomysłom, a także zaangażowaniu projektantów w czasie realizacji projektów, wnętrza poszczególnych apartamentów udało się wykończyć sprawnie i w krótkim czasie z dużą precyzją i jakością.
Nasi klienci bardzo dobrze czują się w apartamentach Mojito dlatego w przyszłości planujemy kontynuować współpracę z LEMUR ARCHITEKCI.
Spis apartamentów: o ‘Plum’ ul.Prądzyńskiego 51 – 39,4 m2
o ‘Lime’ ul.Prądzyńskiego 51 – 39,0 m2
o ‘Berry’ ul.Prądzyńskiego 51 – 41,4 m2
o ‘Lemon’ ul.Walońska 7, Angel Wings – 53,0 m2
o ‘Mango’ ul.Walońska 7, Angel Wings – 39,7 m2
o ‘Papaja’ ul.Walońska 7, Angel Wings – 39,7 m2
o ‘Kiwi’ ul.Matejki 2, Ogrody Tumskie – 48,2 m2
o ‘Kokos’ ul.Matejki 2, Ogrody Tumskie – 56,4 m2
o ‘Avocado’ ul.Matejki 2, Ogrody Tumskie – 49,1 m2
ŁĄCZNIE: 405,90 m2
Delbud // 27.02.2015
W okresie od grudnia 2014r. do lutego 2015 r. roku firma DELBUD P.U. wykonywała prace budowlane i dostarczała dokumentację projektową (wykonaną przez firmę LEMUR ARCHITEKCI Julia G. Koczur) remontu pomieszczeń Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii w części II budynku nr 1 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu.
Prace projektowe polegały na przygotowaniu pełnej dokumentacji branżowej oraz projektu technologii dla pomieszczeń hybrydowej sali operacyjnej.
Zarówno przygotowana w sposób fachowy, terminowy i sumienny dokumentacja jak i realizacja na wysokim poziomie i w krótkim czasie prac budowlanych pozwoliły na montaż nowego angiografu firmy Toshiba.
Od wielu lat współpracujemy z firmą LEMUR ARCHITEKCI Julia G. Koczur, ponieważ zaangażowanie, terminowość i szybki czas realizacji projektów pozwalają nam na dotrzymywanie terminów realizowanych prac budowlanych i wykończeniowych.
Siemens // 25.05.2015
Firma Siemens Sp. z o.o. Sektor Healthcare z siedzibą przy ul. Żupniczej 11 w Warszawie udziela referencji firmie LEMUR ARCHITEKCI za zrealizowany w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu projekt pracowni PET/CT.
Przeprowadzony projekt polegał na przebudowie pomieszczeń znajdujących się w budynku ‘B’ Dolnośląskiego Centrum Onkologii na zespół pomieszczeń pracowni PET/CT. Pomieszczenia objęte opracowaniem zajęły powierzchnię 256m2 parteru Zakładu Radioterapii.
Praca projektowa polegająca na wpisaniu pracowni w obiekt będący pod ochroną konserwatorską i wymagający akceptacji PAA (Państwowa Agencja Atomistyki) przebiegał sprawnie i terminowo. Wysoka jakość usług świadczonych przez architektów umożliwiła uruchomienie pracowni w terminie, a pełnobranżowy projekt został wykonany profesjonalnie oraz zgodnie z wymogami.
Transinkasso // 16.12.2015
Współpracę z Julią Koczur i Marią Kobylańską z LEMUR ARCHITEKCI Julia G.Koczur z siedzibą we Wrocławiu, podjęliśmy w sierpniu 2015r. Nasza współpraca wynikała z potrzeby zaaranżowania nowej przestrzeni biurowej na potrzeby naszej Firmy. Powierzchnia biura, którą odebraliśmy od developera była w tzw. stanie surowym zamkniętym i wynosiła 501m2.
Praca z Architektami z Lemur Architekci została podzielona na trzy etapy i obejmowała:
1. Opracowanie projektu funkcjonalnego i idei projektowej.
2. Projekt funkcjonalny.
3. Projekt wykonawczy i nadzór budowlany.
Jako Inwestorowi zależało mi, aby nowa przestrzeń biurowa była odzwierciedleniem potrzeb i upodobań moich współpracowników z jednoczesnym zapewnieniem maksimum funkcjonalności biura. Dzięki przeprowadzeniu ankiet wśród naszych pracowników i spotkań z nami Architektki poznały naszą organizację, specyfikę pracy i potrzeby pracowników. Efektem tej pracy były dwa niezależne od siebie projekty nowego biura, co dało nam szeroką perspektywę i spojrzenie w kontekście wypracowania ostatecznego projektu biura.
Każda uwaga, każde pytanie czy sugestia z mojej strony zawsze były brane pod uwagę przez Projektantki dzięki czemu w każdej fazie prac miałam pewność co podejmowanych decyzji inwestorskich. Na etapie prac wykonawczych i nadzoru nad budową obie Panie gwarantowały wysoki poziom profesjonalizmu, który należy w tym przypadku definiować jako : terminowość, doświadczenie i wiedzę techniczną, elastyczność w działaniu, skuteczne rozwiązywanie pojawiających się problemów, a przede wszystkim pełną kontrolę nad inwestycją i wykonawcami. Dzięki tej współpracy powstała przestrzeń pracy, która jest realizacją „życzeń” pracowników naszej firmy z zachowaniem maksimum funkcjonalności biura.
Zaprojektowanie i oddanie do użytku nowego biura o tak dużej powierzchni było dla mnie dużym wyzwaniem, ale dzięki współpracy z Julią Koczur i Marią Kobylańską z Lemur Architekci to wyzwanie okazało się sprawnie poprowadzonym projektem zakończonym w terminie i z sukcesem.
Z pozdrowieniami
i życzeniami wielu satysfakcjonujących realizacji,
Dyrektor Spółki Inkaso Logintrans Sp.z o.o.sp.k.
Magdalena Baranowska
Siemens // 01.08.2014
Firma Siemens Sp. z o.o. Sektor Healthcare z siedzibą przy ul. Żupniczej 11 w Warszawie udziela referencji firmie LEMUR ARCHITEKCI za projekty realizowane w Nowym Szpitalu Wojewódzki we Wrocławiu, ul. Kosmonautów, obręb Stabłowice.
Zrealizowane projekty to:
1. Pracownia RTG z maszyną typu Ysio o powierzchni 54m2
2. Pracownia RTG z maszyną typu Axiom Luminos dRF o powierzchni 46m2
Pracownie znajdują się w nowym budynku Szpitala Wojewódzkiego i zajmują 100m2 powierzchni parteru. Dostosowanie pomieszczeń do wprowadzeni maszyn RTG przebiegło fachowo i sprawnie. Pracownie zostały oddane do użytku w odpowiednim czasie, a pełnobranżowy projekt został wykonany bez zarzutów, rzetelnie i zgodnie z wymogami.
Siemens // 28.10.2013
Opracowany przez arch. Marię Kobylańską i arch. Julię Koczur „Projekt wykonawczy pracowni do planowania radioterapii – tomografu komputerowego RTG w Zakładzie Teleradioterapii w Legnicy jako filii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu” został sporządzony fachowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Dzięki zaangażowaniu architektów i wykonawców w pełni wyposażona i ergonomiczna pracownia została uruchomiona terminowo, co pozwoliło na szybkie rozpoczęcie badań pacjentów.
Siemens // 21.10.2013
Firma Siemens Sp. z o.o. Sektor Healthcare z siedzibą przy ul. Żupniczej 11 w Warszawie zrealizowała projekt pracowni tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu wykonany przez arch. Marię Kobylańską i arch. Julię Koczur. Pracownię tworzy zespół pomieszczeń o powierzchni 106m2 usytuowanych w kompleksie budynków Opolskiego Centrum Onkologii .
Z przyjemnością stwierdzamy, iż zespół projektowy wykazał się najwyższym poziomem zaangażowania, wiedzy i kompetencji w całym procesie realizacji projektu.
Siemens // 25.09.2013
Firma Siemens Sp. z o.o. Sektor Healthcare z siedzibą przy ul. Żupniczej 11 w Warszawie udziela referencji arch. Marii Kobylańskiej i arch. Julii Koczur za projekt aranżacji pracowni rezonansu magnetycznego w Ośrodku Diagnostyki Obrazowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 we Wrocławiu.
Pracownię tworzy zespół pomieszczeń o powierzchni 90m2 usytuowanych w budynku jednokondygnacyjnym.. W pracowni będą najczęściej przeprowadzane badania dzieci, dla których architekci specjalnie przygotowali dodatkowy projekt wnętrza rezonansu. Stworzenie przyjaznego wnętrza wpływa na obniżenie poziomu stresu u małych pacjentów, co korzystnie oddziałowuje na jakość przeprowadzonych badań.
Pełnobranżowy projekt został wykonany w sposób fachowy i rzetelny