Jak przebiega nasza współpraca?

1

analiza przedprojektowa

Każdy nasz projekt rozpoczynamy od POZNANIA. Staramy się poznać potrzeby użytkowników (inwestorów indywidualnych, zespołów medycznych, pacjentów, pracowników), a także preferencje inwestorów. Przygotowujemy ankiety, które pomagają usystematyzować wytyczne.

Kolejnym punktem analizy są uwarunkowania przestrzenne i prawne – analiza planów miejscowych, decyzji, warunków, przepisów budowlanych i medycznych.


2

projekt koncepcyjny

Dla obiektów istniejących przygotowujemy szczegółową inwentaryzację, która stanowi podstawę dalszego projektowania. W szczególnych przypadkach opracowujemy także ekspertyzę budowlaną lub ocenę stanu technicznego, by móc jednoznacznie określić zakres koniecznych prac konstrukcyjnych.

Na podstawie wcześniej uzyskanych informacji przygotowujemy koncepcje funkcjonalne, które pokazują jak różnie może być wykorzystana przestrzeń dla tych samych potrzeb. Finalną koncepcję funkcjonalną pokazujemy także w modelu 3D, dzięki temu mamy pewność, że wszystkie jej elementy są czytelne dla uczestników procesu projektowego.


3

projekt budowlany

Przygotowujemy i koordynujemy kompleksowy, pełnobranżowy projekt budowlany obejmujący także wystąpienia o warunki i uzgodnienia z rzeczoznawcami Sanepid oraz Ochrony Przeciwpożarowej.

Na życzenie Inwestora uzyskujemy w jego imieniu pozwolenie na budowę.


4

projekt wykonawczy

W ramach tej fazy powstaje wielobranżowy projekt wykonawczy. Opracowanie to jest znacznie bardziej szczegółowe od projektu budowlanego, obejmuje szereg detali i zestawień. Zawiera wszystkie niezbędne projekty instalacyjne, inżynieryjne, gazów medycznych, zieleni . W projektach medycznych przygotowujemy dodatkowo projekty technologii medycznej, a także ochrony radiologicznej.

Na podstawie projektu wykonawczego mogą powstać opracowania kosztorysowe.


5

projekt wnętrz

Przywiązujemy duże znaczenie do tej fazy projektu, bo wiemy jak wiele zależy od wyboru i zaprojektowania wyposażenia wnętrz. Na tym etapie pracujemy z konkretnymi materiałami, wyposażeniem, oświetleniem, rozmawiamy z dostawcami i sprawdzonymi wykonawcami. Dla ułatwienia procesu zamówień odpracowujemy „listę pod zamówienie” zawierającą zdjęcie produktu, ilość, przykładową cenę i link do strony. Przygotowujemy wzorcownię, w ramach której pokazujemy na żywo stałe elementy wyposażenia. Finalnie powstają bardzo szczegółowe rysunki z rozrysowanymi ścianami, sufitami podwieszanymi, projektami mebli, detalami artystycznymi i wybranym wyposażeniem. Przed przystąpieniem do realizacji spotykamy się z wykonawcą na budowie celem omówienia całego opracowania.


6

realizacja

Na życzenie inwestora prowadzimy także zastępstwo inwestorskie.